art-itet.2281

iTets

 samfunnsperspektiv

Vi erkjenner at vi er en del av et globalt samfunn og at vi må samspille med omgivelsene rundt oss. Derfor må vi være bevist våre handlinger, og konsekvensene av våre beslutninger slik at vi bidrar til en bærekraftig økonomisk utvikling. Når dagen er omme skal vi kunne stå til regnskap for vår innvirkning på samfunnet og være et positivt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Vi er en virksomhet i vekst som erkjenner det ansvaret vi har til både menneskene i virksomheten, men også menneskene og miljøet i våre omgivelser. iTet skal være en aktør i næringslivet som legger til rette for at vi, våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og samfunnet for øvrig utvikler seg i positiv retning. Der iTet ligger foran - spares miljøet til de som kommer etter.​​​​​​​​