Om iTet

Om

 iTet

Vi i iTet er opptatt av at alt vi leverer til våre kunder skal bidra til å gjøre kundene våre bedre. Over årene har IKT området gjort en dreining fra å handle om «bites and bytes» til å handle om mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på menneskene som bruker løsningene. Brukerne skal oppleve tidsbesparelser, investeringene skal gi avkastning og tiden er dyrebar for folk.

Vår visjon

«Et sted å vokse»

iTet skal være et sted å vokse for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere

Navnet vårt forplikter - vi skal levere innovativ løsningsdesign som skal gjøre våre kunder bedre

Åpenhet og ærlighet preger vår samhandling både internt og med kunder og samarbeidspartnere

iTet skal være en leverandør som kundene skal kunne stole på – vi holder det vi lover

iTet tør å ta ansvar for helheten i IKT-løsningene til våre kunder

iTets

 forretningsidé

iTet AS tilbyr IT løsninger til private og offentlige virksomheter som gir kundene effektivitetsgevinster, kostnadsreduksjoner og tidsbesparelse, basert på bærekraftige og fremtidsrettede teknologiske løsninger.

iTets

 Historie

En vårdag i 1964 startet en drøm om et IT eventyr i Nordland. Gjengen så den gang for seg hvor mye enklere verden ville blitt dersom hverdagen bestod av litt mindre papir, og at man faktisk kunne ha dokumentene sine lagret inne i en liten boks. Mye har skjedd siden da, og vi i iTet har bidratt til utviklingen. Vi føler vi er kommet lysår frem i tid siden den gang. Vi tror at det enda finnes måter å effektivisere og kostnadsredusere den digitale hverdagen. Bli med oss på ferden mot nye spennende mål - hvor ditt mål er vårt mål.

iTet om Miljø

"Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. Vi var CO2 nøytral i 2009 og vår målsetning er å ha et negativt utslipp i årene fremover.

Dette gjøres gjennom reduksjon av eget CO2-utslipp og kjøp av klimakvoter"

Dette er starten på vår miljøpolitikk, og på denne siden kan du lese litt mer om hvordan iTet jobber med miljø. Som en kontorbedrift er det klart at vi har 3 viktige fokusområder og disse er beskrevet under.

iTet er ISO 14001:2005 sertifisert.

iTet om Kvalitet

I iTet viser vi at kunden betyr alt for oss gjennom å fokusere på kvalitet i våre leveranser.

Vi ønsker at våre kunder skal oppleve at vi holder det vi lover. Derfor velger vi å stadfeste vårt kvalitetsarbeid gjennom ISO9001 sertifisering av selskapet. Vår kvalitetssatsning bidrar til at vi holder våre egne arbeidsprosesser under overvåkning og dermed sørger for at disse bidrar til at vi når våre kvalitetsmålsettinger.

Vi hjelper våre kunder med å utvikle seg gjennom leveranser og forvaltning av forretningskritiske IT-løsninger. Derfor stiller vi strenge krav til vår evne til å levere den kvalitet som innfrir våre kunders forventninger. Vårt kvalitetsarbeid er basert på våre verdier, kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og evnen til å kontinuerlig forbedre oss.

iTets samfunnsansvar

Vi skaper våre verdier ut i fra de stedene vi er lokalisert. Med vårt mål om å bidra til en økonomisk bærekraftig utvikling, er vi opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape lokal utvikling i våre omgivelser. vi bidrar med å skape arbeidsplasser som har positive økonomiske og sosiale ringvirkninger. Vi er også opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape attraktive lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo, leve og jobbe. I dette perspektivet er det viktig for oss å støtte opp under aktiviteter og organisasjoner som inspirerer og engasjerer og gir oss muligheten til å oppdage og oppleve. Derfor støtter vi organisasjoner og tiltak innen kultur, idrett og ideelle organisajoner som alle bidrar til å skapet et samfunn som mennesker ønsker å være en del av.

Om iTet

E

Effektivisering

Hver dag går vi på jobb for å gjøre våre kunder bedre. Vi skal gjøre våre kunder bedre med å tilføre E K T. Våre løsninger skal Effektivisere, redusere Kostnader og Tid.

K

Kostnadskutt

Dette skal vi gjøre gjennom faglig kompetanse kombinert med innsikt i våre kunders verdikjede, og gjennom å være det ene kontaktpunktet kunden trenger for alle sin IT-relaterte behov.

T

Tidsbesparelse

Vi tror denne tilnærmingen vil lede oss, våre kunder, samarbeidspartnere - våre omgivelser til å oppfylle vår visjon: Et sted å vokse.

Microsoft er iTets hovedpartner. Vi har spesialisert oss på å levere Microsoft-teknologi med komplementære løsninger. iTet er en av fire norske "Large Account Resellers" og "Cloud Solution provider"

iTet er en av to i Norge med den høyeste Partnersertifiseringen. Dell er en av verdens største hardwareprodusenter med sterkt fokus på grønn IT.

Cisco er markedsledende leverandør av nettverksprodukter som routere, switcher og IP-telefoniløsninger.

iTet er Telia partner og samarbeidet baserer seg på at iTet er franchisetaker i Klart Svar, som er NetComs egeneide forhandlerapparat i bedriftsmarkedet. NetCom og iTet tilbyr fullverdige og skreddersydde kommunikasjonsløsninger for bedriftsmarkedet.

Leverer programvare for økonomistyring og logistikk med integrerte åpne løsninger for CRM, lønn, e-handel og time/prosjektstyring.

Simpli er en systemleverandør med fagkunnskap i fokus og kan hjelpe ditt selskap med å ta forbedringsarbeidet til nye høyder gjennom effektiv informasjonsdeling og forbedret dokumentkontroll. Dette i samsvar med ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Trend Micro er verdensledende innen: nettverksbasert virusbeskyttelse, internett-innholdssikkerhet, antispionprogrammer, antispam, anti-phishing, innholdsfiltrering, beskyttelse mot informasjonslekkasje og samsvarsevne.

Global marledsleder innenfor sikker tilgangsløsninger. Mer enn 180.000 kunder over hele verden bruker Citrix for å tilby den beste tilgangsopplevelsen til alle slags applikasjoner, og for alle type klienter.

Beyond Security er et internasjonalt selskap som blant annet har laget en løsning for å avdekke sikkerhetshull og sårbarheter i eksterne systemer og interne nettverk basert på automatisert sårbarhetsscanning.

Fujitsu-gruppen er en av verdens ledende globale leverandører av IKT-baserte forretningsløsninger. Fujitsu leverer klienter, servere og lagringsløsninger.

Signal er iTets viktigste leverandør av linjetjenester og ende-til-ende forbindelser for å skape trygg trafikk for våre løsninger.

iTet er en godkjent partner av Norsk Helsenett, les mer om våre tjenester gjennom Norsk Helsenett -> http://www.nhn.no/partner/vare-partnere/itet

iTets samarbeidspartner på leder- og personalstyringsverktøyet iTet Personal

Partner innen forretningskommunikasjon basert på IP teknologi

iTet utnytter i stor grad virtualiseringsteknologier. I den sammenheng er VMware en av våre viktigste partnere. iTet er Solution Provider Professional hos VMware og strekker seg hele tiden opp mot nye kompetansemål.

Sharegate believes that life should be just damn simple. They dedicate their energy to make you happy when dealing with Office 365 and SharePoint.

Veeam