Miljø

iTet om

 miljø

"Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. Vi var CO2 nøytral i 2009 og vår målsetning er å ha et negativt utslipp i årene fremover. Dette gjøres gjennom reduksjon av eget CO2-utslipp og kjøp av klimakvoter."

Dette er starten på vår miljøpolitikk, og på denne siden kan du lese litt mer om hvordan iTet jobber med miljø. Som en kontorbedrift er det klart at vi har 3 viktige fokusområder og disse er beskrevet under.

iTet er ISO 14001:2005 sertifisert.

Egne utslipp

iTet jobber aktivit med å redusere egne utslipp. Vårt klimaregnskap oppdateres hvert kvartal og vi har fokus på transport som vår største utslippskilde. For å redusere disse utslippene har vi erstattet fly reiser med video/Lync møter, og alle firmabilene er erstattet med EL- og hybrid biler.

Desverre så er det slik at ikke alle reiser kan erstattes med Video eller reisen gjennomføres med EL-bil. Der den ansatte bruker sin egen bil så bidrar vi også med en krone ekstra i kilometergodtgjørelse der den ansatte selv har en miljøvennlig bil. De utslippene som gjenstår og framkommer i vårt klimaregnskap kjøper vi FN godkjente klimakvoter inntil vi finner en løsning for å eliminere også disse utslippene.

Strøm

Strømforbruk er et tilbakevennende tema for IT bransjen. I iTet  har vi lenge hatt fokus på dette og vi ble blant annet  i 2009 Norges første godkjente Energy Star forhandler.

Vi ser at dette fokuset på strømforbruk har en positiv effekt på  blant annet vårt datasentral. Denne har vært i kontinuerlig vekst siden oppstarten med mangedobling av datakraften. På tross av dette så har det totale strømforbruket være jevnt og er nå på sitt laveste noen sinne.

Selv om du ikke har en stor datasentral så er vi ganske sikre på at strøm til IT utstyr utgjør en stor del av den strømmen du bruker på ditt kontor. Snakk med oss om hvordan du kan velge de mest strømeffektive PC løsningene til din bedrift, og dermed spare miljøet og strøm.

Våre kunder

I følge en rapport som Gartner la frem så står IT bransjen for 4 % av verdens CO2 utslipp, men samtidig så kan smart IT bruk redusere verdens totale utslipp med 20 %. Vi har derfor som et av våre miljømål å vise våre kunder hvordan de kan miljøet med korrekt bruk av IT. Vi har 3 hovedpunkter for hvorfor alle (også kontorbedrifter) skal tenke miljø:

  1. Ideologi: Der iTet ligger foran spares miljøet til de som kommer etter!
  2. Konkurransefortrinn: Dine kunder og ansatte ønsker å være miljøvennlig!
  3. Økonomisk lønnsomt: De fleste utslipp koster mer enn de smaker!

Ta kontakt med oss på miljo@itet.no for å avtale et møte og en uforpliktende gjennomgang av hvordan du kan spare miljøet.