Løsninger

Våre

løsninger

Prosjekt

Alt har en begynnelse og alt har en slutt. Det som skal skje imellom må man ha kontroll på. Derfor har iTet prosjektledelse som et eget fag. Vi har sertifiserte prosjektledere som sørger for at krav og forventninger blir innfridd, og at endringer som oppstår underveis blir ivaretatt. Prosjektlederne våre skaper framdrift, og sørger for at alle endringer gjennomføres når de skal. Dette sikrer at du som kunde blir ledet trygt gjennom leveranser fra oss. Vi er også der for deg om du trenger en prosjektleder til å ivareta prosjekter hvor iTet ikke er leverandøren. iTet sørger for gevinstrealisering fra start til slutt. Kartlegging av virksomhetens prosesser kan gjøres fra forskjellige innfallsvinkler og av ulike årsaker. Dette kan være når bedriften ønsker å gjøre forbedringer for å redusere kostnader, utnytte IT systemene bedre, forbedre likviditeten, innføre nye IT systemer, gjøre omstillinger, fokusere på kjernevirksomheten, kvalitetssikre prosesser og jobbe smartere.

Forretningsløsninger

Alle virksomheter har sine egne ulike behov, men felles for alle er at de ønsker en daglig drift som gir en form for verdi og skaper gode arbeidsplasser. For å nå disse målene kreves faglig dyktighet i bunn. Vi i iTet hjelper din virksomhet med å utnytte ressursene på en mer effektiv måte, ved å levere løsninger som støtter opp om endringer og skaper flyt i prosessene. Dette reduserer kostnadene og frigjør tid for kunden. Vi sørger for at smarte verktøy blir utnyttet på best mulig måte, og at kundene har all nødvendig informasjon for å kunne ta de riktige beslutningene, og dermed øke fortjenesten.

Plattform

En stabil og sikker IT-infrastruktur er helt nødvendig for at moderne organisasjoner og virksomheter skal operere teknologisk stabilt og forretningsmessig effektivt. Du kommer ikke utenom smarttelelefonen, PCen eller de andre enhetene du trenger i din virksomhet, for at dine IT-løsninger skal fungere så smidig som mulig. Det kan være et datarom som skal utrustes og vedlikeholdes med servere og lagringsenheter, eller programvare du ønsker skal kjøre på dine medarbeideres enheter. Dette er hva vi kaller en IT-plattform, og den skal gjøre kundens IT-hverdag så enkel og effektiv som mulig. Vi leverer nødvendig utstyr gjennom vår E-handel, og bidrar med konsulenter som sørger for at alt fungerer på en best mulig måte.

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler om at objekter skal kunne respondere til hverandre. Uavhengig av om vi snakker om mennesker som snakker med hverandre, eller en trådløs forbindelse som skal ha kontakt med internett. Hos iTet tar vi hånd om din virksomhets kommunikasjon fra talen eller tastaturet til den programvaren, lagringsenheten, nettsiden eller personen du ønsker å nå. Om det er ved hjelp av smarttelefon eller automatiserte operasjoner i programvaren, kan kunden føle seg trygg på at vi holder forbindelsen.

Prosjektledelse

iTet har gjennom snart 50 år levert større og mindre prosjekter til kunder over hele Norge. Vi har over tid utviklet en effektiv metodikk tilpasset IT leveranser for det norske markedet. Prosjektmetodikken «iTet Prosjekt» bruker vi når vi leverer løsninger til kunder, gjennomfører interne prosjekter eller når vi leier ut våre prosjektledere. Prosjektlederne kan leies som enten prosjektleder, prosjektdeltaker eller prosjektsekretær avhengig av ditt behov. Våre prosjektledere har formell prosjektsertifisering PMP/Prince2. Når våre prosjektledere gjennomfører implementeringsprosjekter eller leies ut til våre kunder tar de med seg egen erfaring, vår felles prosjektmetodikk, prosjektmaler og prosjektverktøy. Blant verktøyene vi bruker er prosjektrom i SharePoint og samhandlingsløsning via enten Skype 4 Business eller Cisco telestudio. For å sikre kvaliteten på våre leveranser er iTet sertifisert etter ISO 9001.

Kontaktperson:

Jørgen Einejord

jorgen.einejord@itet.no

41101132

iTet Personal

iTet Personal er en komplett løsning som hjelper ledere i sitt arbeid med oppfølging – og bidrar til at den ansatte blir sett og ivaretatt i organisasjonen. Med dette web-baserte verktøyet får du hjelp til å følge alle regler for oppfølging av ansatte og fravær, dokumentasjon, medarbeidersamtaler og kompetanseoversikt - alt på ett sted! Med iTet Personal kan lederen enkelt følge opp sine medarbeidere fra de starter i virksomheten, og gjennom hele ansettelsesforholdet på en svært enkel og intuitiv måte. Du får enkel tilgang til rapporter på individ- og gruppenivå, samt visuelle modeller og oversikter. Det kobles opp mot eksisterende lønns- og personalsystem, slik at du slipper å registrere informasjon på flere steder. Systemet hjelper deg til å bli en god leder i praksis! Med iTet Personal kan ansatte selv melde om fravær og tilstedeværelse via PC/Mac eller mobile enheter - vi støtter både iOS, Android og Windows Phone. Se videopresentasjon her: http://www.vimeo.com/itet/itetpersonal2

Kontaktperson:

Jørn Eidissen

jorn.eidissen (a) itet.no

40557891

Styringsverktøy

iTet har 15 års erfaring med levering av forretningsløsninger. Vår styrke er kompetanse og erfaring med implementering av verktøy for å løse en bedrifts forretningsprosesser. Vi har verktøy innenfor regnskap, elektronisk bilagsbehandling, prosjektstyring, logistikk, produksjon, timeregistrering, lønn og personal samt reiseregningsadministrasjon.

Kontaktperson:

Bjørn Petter Jenssen

bjorn.petter.jenssen@itet.no

91116000

CRM

Du ønsker selvsagt at både dine ansatte og din kunder skal føle trygghet i alle deler av virksomheten. Forutsetningen er at de ansatte er oppdaterte på kunder, leverandører og kontaktpersoner. Tryggheten skal også dine kunder føle i all kommunikasjon med bedriftens ansatte. Å gi ansatte en felles plattform til bruk mot nye og eksisterende kunder, vil gjøre det enklere å nå bedriftens og kundens mål. Løsningene gir bedriften oversikt over samtlige forbindelser: kunder, leverandører, prospekt og partnere med kontaktpersoner. En omfattende medarbeideroversikt med detaljerte opplysninger gir god oversikt over bedriftens egen stab. Med CRM får du oversikt over arrangementer, leads og status på relasjoner og henvendelser og alle dine medarbeidere har tilgang til informasjonen. Med CRM kan du registrere dine salgsaktiviteter, bearbeide dine leads på en strukturert måte, kategorisere dine kontakter etter hvilke rolle de spiller for din bedrift, holde oversikt over avtaler med samarbeidspartnere og andre som betaler for deres tjenester, spore aktiviteter mot riktig salgsmulighet, firma eller kontaktperson og rapportere enkelt til samarbeidspartnere på verdien av ditt arbeid.

Kontaktperson:

Roger Eriksen

roger.eriksen@itet.no

90948146

SharePoint

SharePoint er Microsofts integrerte plattform som er laget for å optimalisere hvordan mennesker, innhold, prosesser og forretningsapplikasjoner skal fungere sammen. Med SharePoint kan man lage alt fra enkle samhandlingswebområder, til avanserte intranett for virksomhetsstyring. Vi selger blant annet en startpakke som er utviklet for å komme fort i gang med en intranettløsning i organisasjonen din. Vi har satt sammen løsningen av moduler som vi har erfart er de mest nødvendige komponentene de aller fleste kunder ønsker å starte med – alt til en fast pris. Løsningen er basert på Microsofts velkjente SharePoint-teknologi og utarbeidet av vår stab med sertifiserte SharePoint-konsulenter. SharePoint gir deg tilgangskontroll fra overordnet til detaljnivå, dokumenthåndtering med versjonshistorikk, arbeidsflyt, integrasjonsmuligheter, bruker og rollebasert tilpasset visning av informasjon og krysspublisering intranett, ekstranett og web.

Kontaktperson:

Roger Eriksen

roger.eriksen@itet.no

90948146

Systemutvikling

Vi utfører utvikling på Microsoftplattformen innenfor rammeverk som MS SharePoint. Vi utvikler webparts, workflows og eventrecivers basert objektmodellen. Vi tilpasser og brander brukergrensesnittet gjennom klientobjektmodellen, JavaScript / JQuery, CSS/CSS3, HTML og XSLT. Utviklingsavdelingen kan også tilby utvikling av løsninger basert på LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Andre teknologier som vi behersker: Silverlight, SureStep, Reporting Services, MS SQL Server, Windows Azure, MS Business Intelligence, C# .net, JavaScript / JQuery, ASP.NET, HTML/HTML5, XML, CSS/CSS3, Web services, PHP, MySQL, Doctrine, Aura Router, Twitter Bootstrap, RequireJS og LESS.

Kontaktperson:

Steinar Johansen

steinar.johansen@itet.no

99290038

Lisens

iTet har jobbet med Microsoft lisens og programmvareforvaltning over mange år. Vi har vært storkundeforhandler siden 1996 og har et fagteam innen lisens- og avtaleforvaltning som gjennom årene opparbeidet seg bred kompetanse. Vi forhandler alle avtaletyper fra Microsoft, samt et bredt spekter av programvare fra andre aktører slik som Adobe, Citrix, Vmware, Trend, Symantec med flere. Ved å legge din Softwareforvaltning hos iTet får du: tilgang til vår kompetanse knyttet til lisens og softwareforvaltning og rådgivning herigjennom, tilgang til kurs som er relevant for deg, gjennomgang av ditt softwarebruk, tilgang til online lisensbutikk og lisensoversikt. Virtuelle miljøer benyttes hos de fleste av våre kunder. Det har de siste årene vært stor utvikling rundt leverandørenes lisensmodeller. Dette innebærer overgang til online tjenester og lisensiering samt større bruk av virtuelle miljøer og derav virtuell lisensform. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å kvalitetssikre at din virksomhet har den optimale lisensavtale for deres behov.

Kontaktperson:

Niclas Ole Brannfjell

niclas.brannfjell@itet.no

40634177

iTet 25/7

Vil du slippe å bekymre deg for bedriftens IT-systemer? Vi tilbyr komplette arbeidsplasser med alt dine medarbeidere trenger av IT-verktøy og supporttjenester som hjelper deg med utfordringene, - alt til en fast rimelig månedspris. Enkelt, trygt og effektivt. Du får morderne IT-utstyr som alltid fungerer slik du forventer, vi tar hånd om eventuelle utfordringer og du har ett fast kontaktpunkt hos oss. Vi kjøper tilbake ditt gamle utstyr og med leie/leasing får du kostandene over i ditt driftsbudsjett som gir deg forutsigbare IT-kostnader.

Kontaktperson:

Frank J Selstad Sjøvold

frank.sjovold@itet.no

98887385

iTet DeployIT

Med Microsoft WDS-løsning slipper du å bruke timevis på å innstallere hver PC manuelt, da vi setter opp en sentralisert, automatisert tjeneste, som enkelt lar deg kopiere en avbildning av et ferdig oppsett til alle PC'ene. Løsningen benyttes på nye og gamle PC'er som skal settes opp på nytt. I PC-oppsettet legges operativsystemet, applikasjoner, nødvendige innstillinger og drivere, tilpasset ønsket brukergruppe. Det geniale er at oppsettet er modelluavhengig, såfremt du ønsker Windows 7 eller nyere operativsystem innstallert på PC'ene. Har din bedrift flere lokasjoner eller mangler nødvendig infrastruktur kan vi også tilby denne tjenesten levert fra USB-pinne eller lignende.

Kontaktperson:

Niclas Ole Brannfjell

niclas.brannfjell@itet.no

40634177

iTet Backup

Lagring av data er alltid forbundet med risiko, og for de fleste bedrifter vil det være katastrofe om alle data plutselig gikk tapt. Datatap kan skyldes brann, innbrudd, fysisk havari på utstyr eller bare uhell. I slike situasjoner er sikker backup avgjørende. Det hjelper derimot lite dersom også backupen er lagret lokalt. iTet samarbeider derfor med KeepItSafe om å levere kostnadseffektiv og sikker backup over internett. KeepItSafe er en komplett on- og off-site backupløsning med støtte for filer, e-post og databaser. Administrasjon av løsningen gjør du enkelt selv via en webkonsoll der alle backupjobber overvåkes og innstillinger kan endres med noen få klikk. Her kan du også gjennomføre gjennomretting av enkeltfiler eller hele maskinen.

Kontaktperson:

Roger Bertnes Leite

roger.leite@itet.no

90544403

Anskaffelse

Innkjøp av forbruksmateriell og IT-utstyr kan du enkelt handle selv fra vår netthandel eller du kan kontakte en av våre selgere direkte for råd om hva som passer din bedrift best. Dersom du skal i gang med et større prosjekt med bytte av utstyr så anbefaler vi at du kontakter oss for å få gjort en mer detaljert gjennomgang av dagens løsning og hvilke behov som skal dekkes slik at vi kan komme med forslag til løsninger. Når du skal handle lisenser og programvarer kan det være vanskelig å orientere seg om hva som er korrekt lisens/versjon for din bedrift, og da er våre lisensrådgivere gode å ha. De kan gi deg råd og veiledning om hvilke lisenser som vil gi deg den beste kost-nytte verdien. Dersom vi ikke finner programvaren som passer for deg så har vi egen utviklingsavdeling som kan bistå i tilpasning eller utvikling av egne programmer.

Kontaktperson:

Frank J Selstad Sjøvold

frank.sjovold@itet.no

98887385

Løsningsarkitekt

Når du skal gjøre større inngrep i din IT struktur så er det veldig få av de programmene og tjenestene du bruker til daglig som lever helt uavhengig av andre systemer. Vi anbefaler derfor bestandig at det gjennomføres en kartlegging av hvordan din IT hverdag ser ut, hvilke behov du har og hvilke relasjoner som finnes i ditt IT system. På bakgrunn av denne kartleggingen tar en av våre løsningsarkitekter og designer en helhetlig løsning til deg. Dette sikrer deg at systemene dine ikke blir behandlet som uavhengige programmer uten en helhetlig sammenheng, men gir programmene mulighet til å jobbe sammen mot et felles mål; Effektivisering, Kostnadskutt eller Tidsbesparelse.

Kontaktperson:

Einar Sivertsen

einar.sivertsen@itet.no

90549987

Telecom

iTet leverer løsninger du trenger. Stadig flere bedrifter ser verdien av en god telefoniløsning. Lang ventetid, avbrutte samtaler og usystematiske telefonoverføringer svekker en bedrifts omdømme i møtet med kunden. Enten du er liten, stor, privat eller offentlig aktør så har vi løsningen du trenger for å skape en positiv opplevelse for kunden. Vi leverer og drifter komplette mobiltelefonløsninger og Skype for Business.

Kontaktperson:

Stein Ove Johnsen

stein.ove.johnsen@itet.no

90776212

Kommunikasjon

iTet leverer ikke bare intern infrastruktur, men kan gjennom våre strategiske samarbeidspartnere levere kommunikasjon over både xDSL, fiber, radio eller mobil. iTet leverer ikke her tjenesten selv, men jobber for deg som kunde med å finne den beste og billigste løsningen for deg som kunde. Vi intergrerer kommunikasjonsløsningene i din eksisterende infrastruktur, og kan levere tilleggstjenester som brannvegg og overvåkning (kapasitet og oppetid) på dine linjer. Vi kan dermed jobbe både proaktivt og reaktivt for å sikre best mulig kvalitet på din løsning.

Kontaktperson:

Stein Ove Johnsen

stein.ove.johnsen@itet.no

90776212

Sikkerhet

Vi tilbyr en rekke tjenester innen sikkerhet, blant annet design, analyse og feilsøking på bedriftsnettverk (Lan/Wan), brannmur, IDS/IPS og VPN. Vi tilbyr nettverkssikkerhet og overvåkning gjennom avanserte programvareløsninger. Vi tilbyr avanserte løsninger for sårbarhetsanalyse av bedriftsnettverk og webservere, en løsning som blant annet er godkjent for PCI (Payment Card Industry). Vi har sterkt fokus på sikkerhet og stabilitet, og kan tilby nettverksledelse, alt fra enkeltstående konsulenttjenester til fullstendig systemledelse. iTet bruker årlig om lag to millioner kroner på å oppdatere, kurse og sertifisere våre konsulenter.

Kontaktperson:

Stein Ove Johnsen

stein.ove.johnsen@itet.no

90776212

BYOD

Med «Bring Your Own Device» har du tilgang på bedriftens datasystemer 24/7. Løsningen åpner for bruk av bedriftens datasystemer fra mobil, ipad og pc. Det eneste du trenger er internettaksess. Undersøkelser viser at BYOD øker effektiviteten blant ansatte betraktelig. Dette er sammenhengende med at ansatte selv kan velge hvor og når de ønsker å arbeide. iTet leverer BYOD i kombinasjon med høy datasikkerhet slik at både bedrift og ansatt kan føle seg trygg når informasjon deles.

Kontaktperson:

Ola Sandness

ola.sandness@itet.no

98221450

iTet 365

Med iTet 365 får du: Exchange Online - en mailtjeneste som gir deg muligheten til å være mobil og samtidig samarbeide med andre i organisasjonen. Arbeide fra hvor som helst og få automatisk oppdatert e-post, kalender og kontakter på enhetene du bruker mest. SharePoint Online - bedriftens intranett, ekstranett og eksterne nettsider. SharePoint er en integrert plattform som er laget for å optimalisere hvordan mennesker, innhold, prosesser og forretningsapplikasjoner skal fungere sammen. Med SharePoint kan man lage alt fra enkle samhandlingswebområder, til avanserte intranett for virksomhetsstyring. Skype for Business - gir deg effektiv samhandling via direktemeldinger, videokonferanse, deling av skjermbilde, kalle inn til Skypemøte via Outlook og se tilgjengeligheten til dine kontakter både i og utenfor organisasjonen. Har du Office 365 med Office ProPlus og ønsker å bruke den på serverløsning kan vi hjelpe deg. Les mer her: https://softspring.no/Sider/Microsoft-SCA.aspx

Kontaktperson:

Anne Mari Haugen

anne.mari.haugen@itet.no

48283577

Hvor som helst

Flere og flere ønsker at bedriftens IT systemer skal være tilgjengelig fra hjemmekontor, på forretningsreiser eller på hytten. iTet har løsninger som gjør at vi kan publisere dine IT-løsninger ut i en privat sky på Internett. Du velger selv hvilken sikkerhetsnivå du ønsker, hvem som skal ha tilgang og hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelig.

Kontaktperson:

Ola Sandness

ola.sandness@itet.no

98221450

Konsulent

Vi leverer konsulenttjenester på flere måter; fast periodisk oppmøte sikrer deg besøk av en konsulent til avtalt tid for sjekk og vedlikehold av IKT-løsningen du har hos deg; klippekort på et gitt antal timer gir deg fleksibilitet til en fordelaktig pris; eksperthjelp når du trenger hjelp til å løse en spesifikk utfordring eller som prosjektleveranse av større løsninger.

Kontaktperson:

Steinar Johansen

steinar.johansen@itet.no

99290038

Lokalt

Dersom du velger å ha dine IT-løsninger i dine egne lokaler, men ikke har anledning til å ha en stor IT avdeling så er våre lokale drift løsninger for deg. Du har da tilgang til våre sertifiserte konsulenter og velger selv hvor stort ansvar du ønsker å flytte over på oss. I sin enkleste form så leier du kun inn konsulenter fra oss ved behov, eventuelt kombinert med en støtte- og responstidsavtale. Vi har også løsninger hvor en av våre konsulenter møter opp på et fast tidspunkt hver uke, måned eller kvartal for å bistå deg med driften. Dersom du ønsker enda større forutsigbarhet så velger du å overføre driftsansvaret til iTet og vi tar all drift av løsningen i dine lokaler.

Kontaktperson:

Ola Sandness

ola.sandness@itet.no

98221450

Hybrid

Hybride løsninger tar vare på de beste aspektene fra lokal drift og skytjenester. Du får utnyttet stordriftsfordelene ved en skytjeneste, samtidig som du kan oppfylle systemkravene som krever lokale ressurser. Uansett hvorfor du trenger å dele IT ressursene mellom skyen og lokalt, så er det viktig at løsningen framstår som en helhetlig løsning for dine sluttbrukere. iTet har lang erfaring innen for området, og kan sette sammen den løsningen som gir deg det beste fra begge verdener.

Kontaktperson:

Morten Holdahl

morten.holdahl@itet.no

48072922

iTet skyen

Ved å benytte våre skytjenester, frigjør du resurser i din bedrift slik at dere kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Dette gir samtidig større forutsigbarhet når det gjelder kostnader knyttet til IT. Blant annet kan man raskere ta i bruk ny programvare basert på bedriftens utvikling. Hele IT-behovet får du driftet og levert som en ferdig tjeneste. Vår målsetting med sky-drift er å forenkle våre kunders IT-drift ved å levere komplette og verdiskapende løsninger via internett.

Kontaktperson:

Morten Holdahl

morten.holdahl@itet.no

48072922