Kvalitet

iTet om

 kvalitet

I iTet viser vi at kunden betyr alt for oss gjennom å fokusere på kvalitet i våre leveranser.
Vi ønsker at våre kunder skal oppleve at vi holder det vi lover. Derfor velger vi å stadfeste vårt kvalitetsarbeid gjennom ISO9001 sertifisering av selskapet. Vår kvalitetssatsning bidrar til at vi holder våre egne arbeidsprosesser under overvåkning og dermed sørger for at disse bidrar til at vi når våre kvalitetsmålsettinger.
Vi  hjelper våre kunder med å utvikle seg gjennom leveranser og forvaltning av forretningskritiske IT-løsninger. Derfor stiller vi strenge krav til vår evne til å levere den kvalitet som innfrir våre kunders forventninger. Vårt kvalitetsarbeid er basert på våre verdier, kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og evnen til å kontinuerlig forbedre oss.

Kunden

Du skal som kunde i iTet oppleve å bli tatt på alvor. Vi rådgir for å gi deg nødvendig avkastning i form av EKT slik at du når dine forretningsmessige mål. Våre verdier ansvarlig og pålitelig skal bidra til at du føler deg trygg som kunde av iTet.

Leveransen

Våre løsninger er modige, og skal gi kunden EKT. I våre leveranser er vi derfor opptatt av å levere riktig første gang. Dette gjennom å bruke mennesker med riktig kompetanse og evne til å forstå kundens behov.

Opplevelsen

Ved å være kunde av iTet skal du føle at du blir ivaretatt også etter at leveransen er avsluttet. Vår jobb slutter dermed ikke når prosjektet avsluttes. Ditt forhold til oss lever så lenge vi ser muligheten til du kan forbedre din virksomhet.