Steigen Nordland

Vi

 Leverer

art-itet.2281

iTets

samfunnsperspektiv

Vi erkjenner at vi er en del av et globalt samfunn og at vi må samspille med omgivelsene rundt oss. Derfor må vi være bevist våre handlinger, og konsekvensene av våre beslutninger slik at vi bidrar til en bærekraftig økonomisk utvikling. Når dagen er omme skal vi kunne stå til regnskap for vår innvirkning på samfunnet og være et positivt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Vi er en virksomhet i vekst som erkjenner det ansvaret vi har til både menneskene i virksomheten, men også menneskene og miljøet i våre omgivelser. iTet skal være en aktør i næringslivet som legger til rette for at vi, våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og samfunnet for øvrig utvikler seg i positiv retning. Der iTet ligger foran - spares miljøet til de som kommer etter.​​​​​​​​

E

Effektivisering

Hver dag går vi på jobb for å gjøre våre kunder bedre. Vi skal gjøre våre kunder bedre med å tilføre E K T. Våre løsninger skal Effektivisere, redusere Kostnader og Tid.

K

Kostnadskutt

Dette skal vi gjøre gjennom faglig kompetanse kombinert med innsikt i våre kunders verdikjede, og gjennom å være det ene kontaktpunktet kunden trenger for alle sin IT-relaterte behov.

T

Tidsbesparelse

Vi tror denne tilnærmingen vil lede oss, våre kunder, samarbeidspartnere - våre omgivelser til å oppfylle vår visjon: Et sted å vokse.