Samfunnsansvar

itets

 samfunnsansvar

​Vi skaper våre verdier ut i fra de stedene vi er lokalisert. Med vårt mål om å bidra til en økonomisk bærekraftig utvikling, er vi opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape lokal utvikling i våre omgivelser. vi bidrar med å skape arbeidsplasser som har positive økonomiske og sosiale ringvirkninger. Vi er også opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape attraktive lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo, leve og jobbe. I dette perspektivet er det viktig for oss å støtte opp under aktiviteter og organisasjoner som inspirerer og engasjerer og gir oss muligheten til å oppdage og oppleve. Derfor støtter vi organisasjoner og tiltak innen kultur, idrett og ideelle organisajoner som alle bidrar til å skapet et samfunn som mennesker ønsker å være en del av.

Engasjement

Vi skaper våre verdier ut i fra de stedene vi er lokalisert. Med vårt mål om å bidra til en økonomisk bærekraftig utvikling, er vi opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape lokal utvikling i våre omgivelser. Vi bidrar med å skape arbeidsplasser som har positive økonomiske og sosiale ringvirkninger. Vi er også opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape attraktive lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo, leve og jobbe. I dette perspektivet er det viktig for oss å støtte opp under aktiviteter og organisasjoner som inspirerer, engasjerer og gir oss muligheten til å oppdage og oppleve. Derfor støtter vi organisasjoner og tiltak innen kultur, idrett og ideelle organisajoner som alle bidrar til å skapet et samfunn som mennesker ønsker å være en del av.

planlogo_stottespiller2015.jpg


Jenter i tet

Det er en skjev kjønnssammensetning i IT-bransjen, hvorav andelen kvinner er omkring 25 % og andelen kvinnelige ledere er vesentlig lavere. Flere selskaper i bransjen bidrar positivt til å øke kvinneandelen, og tiltak de siste årene har gitt resultater. Vi er av den oppfatning at vårt selskap er tjent med en mer kjønnsbalansert sammensetning for å skape et mer mangfoldig og allsidig arbeidsmiljø, som igjen vil kunne skape bedre resultater.

Vi jobber for å øke andelen kvinnelige ledere og kvinneandelen generelt i selskapet. Som et tiltak samarbeidere vi derfor med Kolbotn Fotball Kvinner som utvikler talenter og setter fokus på å fremme kvinnelige ledere i organisasjonslivet. Vårt samarbeid skal bidra til å skape en arena for personlig utvikling for kvinner spesielt og sammen bidra til å øke andelen kvinnelige medarbeidere og ledere i organisasjons- og næringsliv.

Tilstede i lokalsamfunnet

iTet er tilstede i lokalsamfunnet gjennom aktivt medlemskap i ulike interesseorganisasjoner der hvor vi er lokalisert. Vi deltar i relevante fora med kunnskap, erfaring og ressurser for sammen med andre bedrifter å kunne bidra til vekst og utvikling. Mange av våre medarbeidere er sterkt opptatt og engasjert i det samfunnet de er en del av og engasjerer seg derfor på ulikt vis både lokalt, regionalt og nasjonalt. iTet har en målsetting om at alle medarbeidere i iTet skal delta i frivillig arbeid.